Αναζήτηση

Από Online Οδηγός Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αυτή η σελίδα περιέχει αλλαγές που δεν έχουν σημανθεί για μετάφραση.

Άλλες γλώσσες:
Ελληνικά • ‎English

Αναζήτηση

Η αναζήτηση στο σύνολο του υλικού που φιλοξενείται στο ΙΑ-ΨΒ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους :


Απλή Αναζήτηση

Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναζήτησης στο άνω δεξί μέρος της αρχικής σελίδας.

Search01.png

Εικόνα 1: Απλή Αναζήτηση

Αναζήτηση επιλέγοντας Κοινότητα/Συλλογή

Μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σύνολο του υλικού που φιλοξενείται στο ΙΑ-ΨΒ ή σε συγκεκριμένη Κοινότητα/ Υπο-κοινότητα/Συλλογή. Η επιλογή γίνεται από το drop down menu, που περιλαμβάνει όλες τις Κοινότητες/Υπο-κοινότητες/ Συλλογές. Στη συνέχεια εισάγεται ο όρος στο πεδίο.

Search02.png

Εικόνα 2: Αναζήτηση επιλέγοντας Κοινότητα/Συλλογή


Σύνθετη Αναζήτηση

Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα αναζητά τον όρο/ τους όρους που έχει εισάγει ο χρήστης στα πεδία του τίτλου, της περίληψης, των λέξεων κλειδιών και του πλήρους κειμένου. Τα αποτελέσματα που ανακτώνται δεν επηρεάζονται από την χρήση πεζών ή κεφαλαίων γραμμάτων, τονούμενων ή μη.

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί, η αναζήτηση περιορίζεται σε συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιώντας τα φίλτρα.

Search03.png

Εικόνα 3: Σύνθετη Αναζήτηση


Επομένως, στη Σύνθετη Αναζήτηση υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης σε συγκεκριμένο πεδίο όπως είναι π.χ. Τίτλος, Θέμα, Συγγραφέας, Ημερομηνία και συνδυασμού περισσοτέρων του ενός πεδίων.


Αποτελέσματα Αναζήτησης

Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων εμφανίζονται 10 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 20, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους με κριτήριο την σχετικότητα, τους τίτλους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά, κλπ.

Search04.png

Εικόνα 4: Αποτελέσματα Αναζήτησης


Στα αποτελέσματα εμφανίζεται ο τίτλος, ο συγγραφέας και η ημερομηνία δημοσίευσης του τεκμηρίου και το μέρος του κειμένου στο οποίο εντοπίστηκε ο όρος που αναζητήθηκε. Όπως διακρίνεται και στην εικόνα, στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι συγγραφείς, τα θέματα και οι ημερομηνίες δημοσίευσης από τα τεκμήρια που ανακτήθηκαν.