Κατάθεση περιεχομένου Υποβολές

Από Online Οδηγός Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αυτή η σελίδα περιέχει αλλαγές που δεν έχουν σημανθεί για μετάφραση.

Άλλες γλώσσες:
Ελληνικά • ‎English

Κατάθεση περιεχομένου

Η κατάθεση περιεχομένου στο ΙΑ-ΨΒ για τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας γίνεται αποκλειστικά στη Συλλογή "Προσωρινή Απόθεση" της Κοινότητας "Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ". Η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω α) της συγκεκριμένης Συλλογής, β) του συνδέσμου "Απόθεση" και γ) του συνδέσμου "Ο λογαριασμός μου – Υποβολές".


Υποβολές

Επιλογή «Ο λογαριασμός μου» – Υποβολές

Δεξιά στην οθόνη εμφανίζεται «Ο λογαριασμός μου» κάτω από τον οποίο υπάρχουν τρεις σύνδεσμοι « Προφίλ, Αποσύνδεση, Υποβολές». Ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο «Υποβολές» και εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα.

Deposits03.png

Εικόνα 1: Υποβολές & εργασίες ροής


Υποβολή νέου τεκμηρίου

Επιλέγει το σύνδεσμο «Μπορείτε να ξεκινήσετε μία νέα υποβολή» και στη συνέχεια επιλέγει από drop down menu τη συλλογή.

Deposits04.png

Εικόνα 2: Υποβολή τεκμηρίου


Εφόσον επιλέξει τη συλλογή, ανοίγει η σελίδα «Υποβολή τεκμηρίου» και ξεκινάει η συμπλήρωση της φόρμας υποβολής. Η ολοκλήρωση της υποβολής ενός νέου τεκμηρίου ολοκληρώνεται στις επόμενες 6 σελίδες.


Συμπλήρωση φόρμας υποβολής

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην 1η σελίδα «Περιγραφή» της φόρμας υποβολής είναι τα εξής:

 • Ονόματα δημιουργών (Επίθετο, Όνομα συγγραφέα)
 • Ημερομηνία Έκδοσης (Ημερομηνία δημοσίευσης του τεκμηρίου)
 • Τίτλος (Ο επίσημος τίτλος και ο υπότιτλος του έργου, δοσμένος σε μία ή περισσότερες γλώσσες)
 • Δικαιώματα πρόσβασης στο τεκμήριο (Δήλωση των δικαιωμάτων πρόσβασης στο πλήρες κείμενο του τεκμηρίου)
 • Διαθεσιμότητα Πλήρους Κειμένου
 • Γλώσσα τεκμηρίου (Μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι εκφρασμένο το περιεχόμενο του έργου)
 • Πάροχος Εγγραφής (Το όνομα του ιδρύματος και της Σχολής/Τμήματος που διαθέτει το συγκεκριμένο έργο)
 • Είδος τεκμηρίου (Διδακτορική Διατριβή, Μεταπτυχιακή, Πτυχιακή Εργασία, κλπ)

Τα πεδία που είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν είναι σηματοδοτημένα με αστεράκι [*]. Μόλις ο χρήστης συμπληρώσει όλα ή μόνο τα υποχρεωτικά πεδία στην 1η σελίδα, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει και να βγει επιλέγοντας «Αποθήκευση και Έξοδος» ή να συνεχίσει την υποβολή επιλέγοντας «Επόμενο».

Στη 2η σελίδα υπάρχουν και άλλα πεδία υποχρεωτικά και μη που σχετίζονται με την περιγραφή του τεκμηρίου.

 • Θεματικές επικεφαλίδες ΕΒΕ (Θεματικές Επικεφαλίδες από την Εθνική Βιβλιοθήκη)
 • Λέξη-κλειδί (Θέμα)
 • Όνομα Επιβλέποντος (Επίθετο, Όνομα Καθηγητού- Μέλους Επιτροπής)
 • Όνομα Επιβλέποντος (Επίθετο, Όνομα Επιβλέποντος Καθηγητού)
 • Εκδοτικός Οίκος
 • Εκδίδον ίδρυμα: Επιλογή από drop down menu του Ιδρύματος στο οποίο εκπονήθηκε η εργασία.
 • Περίληψη

Μόλις ο χρήστης συμπληρώσει όλα ή μόνο τα υποχρεωτικά πεδία στη 2η σελίδα, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει και να βγει επιλέγοντας «Αποθήκευση και Έξοδος», να συνεχίσει την υποβολή επιλέγοντας «Επόμενο» ή να επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη επιλέγοντας «Προηγούμενο».

Στα πεδία που εμφανίζονται στις πρώτες σελίδες της υποβολής (Περιγραφή) υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης και 2ου πεδίου. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης επιλέγει «Add» και εμφανίζονται κενά τα πεδία για την εισαγωγή των νέων στοιχείων. Στην περίπτωση που έχει γίνει λάθος και πρέπει να διαγραφεί ένα στοιχείο, επιλέγει το τετράγωνο που είναι δίπλα και στη συνέχεια «remove selected».

Στην 3η σελίδα «Ανέβασμα αρχείου/ων» ο χρήστης επιλέγει το αρχείο που συνοδεύει την εγγραφή, δίνει σχετική περιγραφή αν το κρίνει εκείνος απαραίτητο και αποθηκεύει. Η συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί. Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης έχει και πάλι τις επιλογές «Προηγούμενο», «Αποθήκευση και Έξοδος» και «Επόμενο», όπως και στις προηγούμενες σελίδες της φόρμας υποβολής.

Η 4η σελίδα «Αναθεώρηση υποβολής» επιτρέπει στο χρήστη να δει συγκεντρωτικά όλα τα πεδία που συμπλήρωσε στα προηγούμενα βήματα, να επιστρέψει σε όποιο χρειάζεται και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις.

Στην 5η σελίδα «Άδεια Creative Commons» ο χρήστης επιλέγει από drop down menu την άδεια Creative Commons που καλύπτει το συγκεκριμένο τεκμήριο.

Στην 6η σελίδα εμφανίζεται η "Άδεια Διανομής", με την οποία ο χρήστης χορηγεί την άδεια διανομής στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος και είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της υποβολής κάθε τεκμηρίου.

Το κείμενο που εμφανίζεται είναι το εξής:

Πατώντας το κουμπί υποβολής του τεκμηρίου εγώ (ο/οι συγγραφέας/εις ή ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων) χορηγώ την άδεια στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να δημοσιεύσει τη σχετική υποβολή και τα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία στο Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) του Ιδρύματος σύμφωνα με τους περιορισμούς της άδειας Creative Commons που επέλεξα κατά τη διαδικασία υποβολής. Με την υποβολή δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι δημιουργός ή συνδημιουργός του σχετικού τεκμηρίου, έχω το δικαίωμα υποβολής του στο παρόν ΙΑ και φέρω την αποκλειστική ευθύνη στην περίπτωση που το τεκμήριο αναρτάται παράνομα παραβιάζοντας τα δικαιώματα του/ων σχετικού/ων δικαιούχου/ων της αντίστοιχης πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης αναγνωρίζω ότι σε καμία περίπτωση η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) από τους δικαιούχους των πνευματικών δικαιωμάτων του υποβαλλόμενου τεκμηρίου ή του οποιουδήποτε χρήστη του δικτυακού τόπου του ΙΑ.