Κατηγορία:Πλοήγηση

Από Online Οδηγός Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άλλες γλώσσες:
Ελληνικά • ‎English

Οι κοινότητες του ΙΑ-ΨΒ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν καθοριστεί με στόχο την καλύτερη δυνατή οργάνωση του περιεχομένου και είναι οι εξής:

 • Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Μελών ΠΘ (ΕΔΠΘ)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ)
 • Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΤΙΑΚΑ)
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ)
 • Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (ΤΓΦΠΑΠ)
 • Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΤΓΙΥΠ)
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ)
 • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ)
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ)
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ)
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ)
 • Τμήμα Ιατρικής (ΤΙ)
 • Τμήμα Κτηνιατρικής (ΤΚ)
 • Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΤΒΒ)
 • Τμήμα Πληροφορικής (ΤΠ)
 • Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ)
 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

Σελίδες στην κατηγορία «Πλοήγηση»

Αυτή η κατηγορία περιέχει μόνο την ακόλουθη σελίδα.