Πλοήγηση

Από Online Οδηγός Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αυτή η σελίδα περιέχει αλλαγές που δεν έχουν σημανθεί για μετάφραση.

Άλλες γλώσσες:
Ελληνικά • ‎English

Πλοήγηση

Οι Κοινότητες του ΙΑ-ΨΒ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι είκοσι (20) και υποδιαιρούνται σε υπο-κοινότητες και σε συλλογές. Το πλήθος της κάθε Κοινότητας, Υπο-κοινότητας και Συλλογής αναγράφεται μέσα σε αγκύλη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια από τις προαναφερθείσες Κοινότητες και να πλοηγηθεί στις Συλλογές της.

Οι Κοινότητες/ Συλλογές του ΙΑ-ΨΒ είναι οι εξής:

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 • Αποσυρμένα τεύχη περιοδικών εκδόσεων (ΒΚΠ)
  • Αρχαιολογική Εφημερίς
  • Αρχαιολογικόν Δελτίον
  • Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών
  • Θεσσαλικά χρονικά : δελτίον της εν Αθήναις Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών
  • Κρητικά Χρονικά : Κείμενα και Μελέται Κρητικής Ιστορίας
  • Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
 • Μελέτες
 • Ειδική συλλογή Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή
  • Δημοσιεύσεις Κίτσου Μακρή
  • Μουσειακό/εκθεσιακό υλικό (κτηματολόγιο)
  • Φωτογραφικό υλικό ΛΚΚΜ
 • Υλικό προσβάσιμο σε εντυποανάπηρους
  • Μονογραφίες για εντυποανάπηρους

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΘ (ΕΔΠΘ)

 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων κλπ.

Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας(π.χ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ))

 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων κλπ (ΠΤΔΕ)
 • Διδακτορικές Διατριβές (ΠΤΔΕ)
 • Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες (ΠΤΔΕ)
 • Μεταπτυχιακές Διατριβές (ΠΤΔΕ)

Επιπρόσθετες δυνατότητες πλοήγησης

Επιπρόσθετες δυνατότητες πλοήγησης στο περιεχόμενο του ΙΑ-ΨΒ παρέχονται μέσω της κεφαλίδας (header) του περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, στην κεφαλίδα εμφανίζονται οι εξής επιλογές:

 • Κοινότητες & Συλλογές
 • Ανά ημερομηνία δημοσίευσης
 • Συγγραφείς
 • Τίτλοι
 • Λέξεις κλειδιά

Navigation01.png

Εικόνα 1 : Δυνατότητες πλοήγησης στο ΙΑ-ΨΒ'


Επομένως, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει το τεκμήριο που αναζητά πλοηγούμενος με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης, τον συγγραφέα, τον τίτλο ή τη λέξη- κλειδί, κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του.

Οι προαναφερθείσες δυνατότητες πλοήγησης παραμένουν ακόμη και όταν ο χρήστης μεταφερθεί σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή. Σε αυτή την περίπτωση η πλοήγηση περιορίζεται στα τεκμήρια της συγκεκριμένης Κοινότητας/Υπο-κοινότητας/Συλλογής.


Πλοήγηση ανά ημερομηνία δημοσίευσης

Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης του τεκμηρίου.

Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το έτος από drop down menu ή να πληκτρολογήσει τον μήνα.

Navigation02.png

Εικόνα 2 : Πλοήγηση ανά ημερομηνία δημοσίευσης


Πλοήγηση ανά συγγραφέα

Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση τον συγγραφέα του τεκμηρίου.

Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα του επιθέτου του συγγραφέα. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται μέσα σε αγκύλη η συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου συγγραφέα μέσα στο ΙΑ-ΨΒ.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά.

Navigation03.png

Εικόνα 3 : Πλοήγηση ανά συγγραφέα


Πλοήγηση ανά τίτλο

Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση τον τίτλο του τεκμηρίου.

Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα του τίτλου του τεκμηρίου. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται ο τίτλος του τεκμηρίου ως υπερσύνδεσμος, ο συγγραφέας και η ημερομηνία δημοσίευσης.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά.

Navigation04.png

Εικόνα 4 : Πλοήγηση ανά Τίτλο


Πλοήγηση ανά θέμα

Ανεξάρτητα αν ο χρήστης βρίσκεται ή όχι μέσα σε κάποια Κοινότητα/Υπο-κοινότητα/Συλλογή έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί με βάση το θέμα του τεκμηρίου.

Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γράμμα από το αλφάβητο ή να πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα της λέξης-κλειδί που έχει δοθεί στο τεκμήριο. Στα αποτελέσματα εμφανίζεται μέσα σε αγκύλη η συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου θέματος/λέξης-κλειδί μέσα στο ΙΑ-ΨΒ.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 20 ανά σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του αριθμού των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα (π.χ. 5, 10, 40, 60 κλπ) και της παράθεσής τους σε φθίνουσα ή αύξουσα σειρά.

Navigation05.png

Εικόνα 5 : Πλοήγηση ανά Θέμα