Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Από Online Οδηγός Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αυτή η σελίδα περιέχει αλλαγές που δεν έχουν σημανθεί για μετάφραση.

Άλλες γλώσσες:
Ελληνικά • ‎English

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

To IA-ΨΒ προσφέρει προσωποποιημένες υπηρεσίες (myDspace), ώστε να διαχέονται οι πληροφορίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Ο πιστοποιημένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τεκμήρια, να έχει πρόσβαση στις ολοκληρωμένες και ημιτελείς υποβολές του και να λαμβάνει ειδοποιήσεις για νέα τεκμήρια που εισάγονται σε επιλεγμένες συλλογές και πληρούν τα κριτήρια ενδιαφέροντος του. Επίσης, μπορεί να ορίσει προσαρμοσμένα RSS feeds.


Αποστολή σχολίων-παρατηρήσεων

Ο συνδεδεμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα αποστολής σχολίων και παρατηρήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Αποστολή σχολίων-παρατηρήσεων" κάτω από την κεφαλίδα "Πληροφορίες- Επικοινωνία" που εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης και στη συνέχεια συμπληρώνει την σχετική φόρμα.

Personalized01.png

Εικόνα 1: Αποστολή σχολίων-παρατηρήσεων


Ενημέρωση προφίλ

Ο συνδεδεμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης του προσωπικού του προφίλ επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Προφίλ" κάτω από την κεφαλίδα "Ο λογαριασμός μου" που εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης.

Personalized02.png

Εικόνα 2: "Ο λογαριασμός μου"


Οι ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης είναι α) να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία, β) να εγγραφεί σε συλλογές για να λαμβάνει ενημερώσεις και γ)να εισάγει νέο κωδικό πρόσβασης.

Personalized03.png

Εικόνα 3: Ενημέρωση προφίλ χρήστη


Μια από τις προσωποποιημένες υπηρεσίες που παρέχει το ΙΑ-ΨΒ στους πιστοποιημένους χρήστες είναι η αποστολή ενημερώσεων για νέα τεκμήρια που έχουν προστεθεί σε συλλογές που ενδιαφέρουν τον χρήστη. Ο χρήστης μέσω του συνδέσμου "Προφίλ" μεταβαίνει στο "Συνδρομές Email" και επιλέγει από το drop down menu την συλλογή για την οποία επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις.

Personalized04.png

Εικόνα 4: Επιλογή συλλογής για προσωπική ενημέρωση


Υποβολή τεκμηρίων

Ο συνδεδεμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μια εργασία / δημοσίευσή του στο ΙΑ-ΨΒ. Η υποβολή μπορεί να γίνει επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Απόθεση" ή την συλλογή "Προσωρινή Απόθεση" από την Κοινότητα "Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης". Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο σύνδεσμο" Κατάθεση_περιεχομένου".

Επιπλέον, μπορεί να βλέπει το ιστορικό των υποβολών του και τις ημιτελείς υποβολές του από τον σύνδεσμο "Υποβολές" που υπάρχει κάτω από την κεφαλίδα "Ο λογαριασμός μου" που εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης (εικ.2).

Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις ημιτελείς υποβολές του και να τις ολοκληρώσει ή ακόμη και να διαγράψει κάποια ή και όλες. Η επεξεργασία μιας ημιτελούς υποβολής γίνεται αν κάνει κλικ στον τίτλο ή στη συλλογή και στη συνέχεια επιλέξει "Συνέχιση" και ανοίγει η σχετική φόρμα υποβολής.

Personalized05.png

Εικόνα 5: Υποβολές και εργασίες ροής


Ροές RSS

Οι χρήστες του ΙΑ-ΨΒ μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω των ροών RSS 1.0, RSS 2.0 και Atom είτε για το σύνολο της υπηρεσίας είτε για επιμέρους υπο-κοινότητες και συλλογές.

Personalized06.png