Σύνδεση Εγγραφή

Από Online Οδηγός Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αυτή η σελίδα περιέχει αλλαγές που δεν έχουν σημανθεί για μετάφραση.

Άλλες γλώσσες:
Ελληνικά • ‎English

Σύνδεση

Επιλογή μεθόδου σύνδεσης

Στην αρχική οθόνη του ΙΑ-ΨΒ υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης ως εξουσιοδοτημένος χρήστης. Οι επισκέπτες του ΙΑ-ΨΒ προκειμένου να λαμβάνουν προσωποποιημένες υπηρεσίες μπορούν να συνδεθούν είτε ως εξωτερικοί χρήστες είτε ως μέλη του ΠΘ.

Login01.png

Εικόνα 1: Επιλογή μεθόδου σύνδεσης


Σύνδεση ως εξωτερικό κοινό

Η σύνδεση με το ΙΑ-ΨΒ μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας το σύνδεσμο " Εξωτερικό κοινό" για τους επισκέπτες και χρήστες που δεν σχετίζονται με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (εικ. 2).

Login02.png

Εικόνα 2: Σύνδεση ως εξωτερικό κοινό


Σύνδεση ως μέλος του ΠΘ

Login03.png

Εικόνα 3: Σύνδεση ως μέλος του ΠΘ


Το ΙΑ-ΨΒ υποστηρίζει την επαλήθευση ταυτότητας χρηστών βάσει στοιχείων αποθηκευμένων στον LDAP εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ως εκ τούτου τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν να συνδεθούν με την υπηρεσία μέσω του συνδέσμου "Μέλος ΠΘ" από το "Επιλέξτε μέθοδο σύνδεσης" (εικ. 1). Στο παράθυρο που "ανοίγει" (εικ. 3) το μέλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εισάγει τα στοιχεία του ιδρυματικού του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός) και συνδέεται με το ΙΑ-ΨΒ.


Εγγραφή νέου χρήστη από τον σύνδεσμο Εγγραφή (MyDSpace)

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη λογαριασμός, υπάρχει η "Εγγραφή νέου χρήστη" (εικ.4) στην οποία ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης συμπληρώνει την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Η συγκεκριμένη διεύθυνση αφού επιβεβαιωθεί, θα χρησιμοποιηθεί ως "όνομα χρήστη" κατά την σύνδεση στο ΙΑ-ΨΒ.

Login04.png

Εικόνα 4: Εγγραφή νέου χρήστη από τον σύνδεσμο Εγγραφή (MyDSpace)


Με την επιτυχή εισαγωγή των στοιχείων ταυτοποίησης εμφανίζεται η αρχική σελίδα του ΙΑ-ΨΒ. Οι εργασίες που μπορούν να κάνουν οι πιστοποιημένοι χρήστες είναι η ανάρτηση εργασιών, δημοσιεύσεων κ.ο.κ. στο ΙΑ-ΨΒ και να λαμβάνουν μια σειρά από προσωποποιημένες υπηρεσίες.