Αρχική σελίδα

From Online Οδηγός Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Revision as of 15:38, 23 December 2015 by Wikiadmin (Talk | contribs) (Αυτή η έκδοση σημάνθηκε για μετάφραση)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Ελληνικά • ‎English

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ανοικτής πρόσβασης με στόχο τη φιλοξενία μεγάλου μέρους της πνευματικής παραγωγής του Ιδρύματος σε ηλεκτρονική μορφή. Στο ΙΑ εισάγονται πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές-διδακτορικές διατριβές, επιστημονικές δημοσιεύσεις διδασκόντων και ερευνητών του ΠΘ καθώς και άλλο υλικό της συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, η οποία έχει και την ευθύνη λειτουργίας του.

Στον παρόντα οδηγό περιλαμβάνονται οδηγίες σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης, αναζήτησης, πλοήγησης, υποβολής τεκμηρίων αλλά και επεξεργασίας εγγραφών.

Συγκεκριμένα ο online οδηγός περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες/σελίδες: